11 May, 2020

วิธีป้องกันตัวเมื่อถูกข่มขืน

ในปัจจุบันผู้คนนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ใจคนคนนั้นได้เลยถึงแม้ว่าเราจะรู้จักหรือสนิทเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าเบื้องลึกของจิตใจเขานั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าข้างในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะคนชั่วที่แฝงตัวในคราบของคนดีมีอีกเยอะมากมายแล้วผู้หญิงอย่างเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกข่มขืนได้ง่าย (more…)

Read More